Listverk   Velg profil fra profilkartet   Leveres/henting        
  Rabatt    0 %   fra lager Kløfta  og  
  Rabatt 12/58glatt, 15/70 prof 0 %    Oslo.  
        Levering direkte byggepl  
    Pris pr 01.04.2016 Oslo/Akershus.  
        Glatt 12/58 og 12/70  
    TILBUD INK mva  på lager Oslo.  
FOTLIST FURU HVIT   pr m Tot    
m 12X058 GLATT lager Oslo 19,32 listfe06.png  
m 12X070 GLATT lager Oslo 26,74  
m 15X058   FK41M profilert        28,13 listfk41.png  
m 15X070   FK42M  profilert       31,04  
m 15X095   FK46M  profilert       41,09 listfk41.png  
m 15X120   FK52M  profilert       58,55  
Flere profiler se www.kværner.no      
          TILBUD INK mva    
Karmlist furu hvit     pr m Tot    
m     12X058 slett lager Oslo      22,58 listfe06.png  
stk     12X058 DØRSETT 162,95  
m     12X070  slett  lager Oslo    26,74 listfe06.png  
stk     12X070 DØRSETT 195,17  
m     15X058 KARM HV.FK19M       28,13 listfk20.png  
m     15X058 dørSETT     184,56  
m     15X070 HV.FK20M   profilert    31,04
listfk20.png
listfk94.png
 
 
stk     15X070 dørsett 203,98  
m     15X070 HV.FK94M       31,76    
m     15X095 HV.FK28M       41,09 listfk20.png  
m     21X120 FK44M  prof      58,57  
Flere profiler se www.kværner.no    
Taklist furu hvit     TILBUD INK mva    
    pr m Tot  
m     21X034 HV.FA04M skrå       20,06 list.tak.f04.png  
m     21X045 HV.FA06M  skrå      26,95  
m     15X058 HV.FK04M hulkil        27,54 list.tak.hul.fa34.png  
m     21X070 HV.FA36M hulkil       35,88  
Flere profiler se www.kværner.no      
        TILBUD INK mva    
Utforing furu hvit   pr stk Tot    
stk     18X045 L=220+220+100cm     169,47    
stk     18X045 L=440cm    109,61    
stk     18X070 L=220+220+100cm     214,59    
stk     18X070 L=440cm 156,84    
stk     18X095 L=220+220+100cm    268,21    
stk     18X095 L=440cm 187,63    
stk     18X120  L=220+220+100cm          312,82    
stk     18X120 L=440cm  220,60    
stk     18X145 L=4400    276,34  
stk     18X170 L=4400      338,73  
stk     18X195  L=4400   383,07  
stk     18X220  L=4400     451,97  
stk     18X250  L=2400  280,66    
stk     18X250  L=4400  520,29    
stk     18X300  L=2400  347,00    
stk     18X300  L=4400   643,27    
stk     18X350 L=4400      403,41    
stk     18X350  L=4400       747,95    
stk     18X400  L=2400       463,37    
stk     18X400  L=4400  858,99    
    TOTALT ink mva      
  Forbeh om feil        
  Byggevarer.net  
  post@byggevarer.net      
  Alltid billig          
Navn    
Tlf    
Mail