LIMTRE Kerto Sbjelken
                 
Be om prosjektpris     37 pris pr 1.4.2019   50 pris pr 1.4.2019
Tilbudspriser eks mva   % rab just   %  
Antall Gratis beregning   Limtre   Kerto
meter ved kjøp av limtre.   pris eks mva   pris eks mva
  B X H     Tilbud pr m    Tilbud pr m 
m 42x225     0   48x250
m 56x225     0   139
m 56x270     0   48x300
m 66x315     0   160
m 90x90     160   48x350
m 90x115     0   187
m 90x135     224   0
m 90x180     288   0
m 90x225     349   0
m 90x270     395   0
m 90x315     443   0
m 90x360     510   0
m 90x405     565   0
m 90x450     627   0
m 90x495     882   0
m 90x540     955   0
m 90x585     1027   0
m 90x630     1108   0
          Limtre    
          pris eks mva    
          Tilbud pr m     
m 115x90     214        
m 115x115     251   0
m 115x135     310   0
m 115x180     370   0
m 115x225     449   0
m 115x270     528   0
m 115x315     595   0
m 115x360     668   0
m 115x405     712   0
m 115x450     908   0
m 115x495     964   0
m 115x540     1195   0
m 115x585     1299   0
m 115x630     1400   0
          Limtre    
          pris PR M eks mva    
m 140x135     352   0
m 140x180     461   0
m 140x225     545   0
m 140x270     632   0
m 140x315     727   0
m 140x360     796   0
m 140x405     860   0
m 140x450     1011   0
m 140x495     1179   0
m 140x540     1486   0
m 140x585     1391   0
m 140x630     1704   0
m 165x180     0   0
m 165x315     0   0
                  0
TRYKKIMPREGNERT   Limtre    
        pris PR M eks mva    
m 90x90     246   0
m 90x200     424   0
m 90x300     635   0
m 90x400     950   0
m 115x115     404   0
m 115x200     545   0
m 115x300     792   0
m 115x400     1151   0
m 140x133     514   0
m 140x200     733   0
m 140x300     941   0
m 140x400     1460   0
m                
m                 0
          Moelv    
antall kapp     40     0  
Frakt byggeplass         0  
Tilbud total eks mva              
Tilbud total ink mva        
Forbehold om feil og prisendring.  Grå = bestillingsvare.  
Leveringstid 1 uke, kan ev hentes verk.          
Frakt Moelv    Kr 1350+mva, kan variere med mengde og sted        
    Landsdekkende kjørerute fra Moelv, Trondheim, Krsand        
Vestlandet Levering Bergen/Hordaland, pris +10% på Moelvlista              
                       
Er dette 
         
Navn/adr        
Mail        
Tlf        
Alltid billig post@byggevarer.net        
BYGGEVARER.NET