Leca levert fra verk  min 5 pall        
    Prisliste 1.4.2018  
            Rabatt      
Kalkuler ditt prosjekt. Be om prosjektrabatt.  Priser ink mva        
Antall BASIC BLOKK  Ant   ant m2 Tot m2   Tilbud ink mva         
stk Leca Basic 25.jpg pr pall bxhxl pr pall mur nob STK TOTAL  
                       
stk 25cm std 32 25x25x50 4 1904  
stk 25U 64 25x25x25 4 1904  
stk 25hjørne 32 25x25x50 4 1904  
stk 20cm std   40 20x25x50 5 1992  
stk 20cm U   80 20x25x25 5 1992  
stk 20cm Hjørne   40 20x25x50 5 1992      
stk 15cm std   48 15x25x50 6 2199  
stk 15cm U   96 15x25x25 6 2199  
stk 15cm Hjørne   48 15x25x50 6 2199  
TOTALT Ant blk (std+hj) / U
    UNIVERSALBLOKK         pr stk totalt  
    Leca.universal.jpg                  
stk 25 cm std   32 25x25x50 4,2 1999  
stk 20 cm std   40 20x25x50 5,2 2093  
stk 15 cm std   48 15x25x50 6,2 2009  
stk 10cm std   80 10x25x50 10,4 2265  
stk 8,2 std   104 7x25x50 11,4 2138  
TOTALT Ant blk (std+hj) / U            
    ISO LSX35cm         pr stk totalt  
    lecaisoblokk.jpg                  
stk Standarblk   30 35x20x50 0,0 3233  
stk Multicut   30 35x20x45 0,0 3324  
stk Lavblokk9cm 60 35x9x50 0,0 3955  
stk Lastblokk   30 35x20x50 0,0 3324  
stk Ublokk   35x19x20 0,0 2432  
    ISO LSX 30cm         pr stk totalt  
stk Standarblk   30 30x20x50 3,2 2920  
stk Multicut   30 30x20x50 3,2 3007  
stk Lavblokk 9cm 60 30x9x50 3,2 3579  
stk Lastblk   30 30x20x50 3,2 3007  
stk Ublokk   30x19x25 3,2 2649  
    ISO LSX 25cm         pr stk totalt  
stk Standarblk   32 25x25x50 4,2 3008  
stk Hjørne   32 25x25x50 4,2 3332  
stk U-blokk   64 25x25x25 4,2 3332  
stk Tilpasningsblk   64 25x12x50 4,2 3749  
    SÅLEBLOKK         pr stk totalt  
stk 33cm   30 33x17x50 0 2296  
stk 39cm   20 39x17x50 0 2175  
    SPESIALBLOKK         pr stk totalt  
stk Konstruksjb   32 25x25x50 4,2 2555  
stk Lydskilleblk   60 17x25x25 2,9 1655  
stk   1 0 1  
    Overdekningsbjelke         pr par totalt  
    Leca Isobjelke komplett 180 cm1_1.jpg                  
par 150cm   par for iso25/30 0 2361  
par 300cm   par for iso25/30 0 4545  
par 180cm   par for iso35 0 2358  
par 300cm   par for iso35 0 3549  
    Diverse       1,25eks pr stk totalt  
stk       0  
stk       0  
stk       0  
    MØRTEL            pr stk totalt        
Beregnet forbruk Murmørtel kg Pussmørtel   B20 betong i Ublk            
25kg murmørt M5   muring  pall 48stk forbruk 20kg/m2 52,30  
500kg murmørt M5   muring       1085,00  
1000kg murmørt M5   muring       1728,00  
25kg MurK35/65   puss    forbruk 17kg/m2 71,00  
25kg BetongB20   betong pal 48sk     51,70  
500kg BetongB20   betong       1075,00  
1000kg BetongB20   betong       1718,00  
20kg SlemmeGRÅ slemming u/bakken  forbruk 6kg/m2 137,00  
20kg SlemmeHVIT slemming sokkel  forbruk 6kg/m2 199,00  
25kg Fiberpus261 Puss o/bakken v/ISOblk forbruk 13kg/m2 155,00  
1000kg Fiberpus261 Puss o/bakken v/ISOblk forbruk 13kg/m2 5946,00  
div          
    Nett/maling           pr stk totalt  
stk Hjørnelist 50m         1030  
stk Hjørnelister 2,5m         127  
20m2 Armeringsnett         0  
50m2 Armeringsnett         789  
10kg serpo301   silikatgrunning 10l     956  
15kg serpo303   silikatmaling hvit     1293  
    ARMERING Ant m         pr stk totalt        
pk Armering U   20m       1113  
pk Armering U   200m       9820  
pk Armering fug  40m 2.hvert skift 661  
pk Armering fug  400m       4627  
pk Armering sik  30 m 1 bredde v/isoblokk u/bakken 2095  
rl Laftevatt   18m i fugene v/isoblokk 166  
    DIVERSE           pr stk totalt  
stk Mørtelkasse         468    
stk Mørtelkasse iso30/35 693  
stk Paller, (inkl for stein) 100  
stk Splitt   Tillegg for delt pall 200      
stk Sonetillegg   Soner utenom Lillestrøm +5% 0    
eks mva
  Frakt antatt     fabrikkens satser      
  Kran/slange   time fabrikkens satser  
  Totalt inkl mva        
  Forbehold om feilkalkulasjon/prisendring,feilprising.  Frakt/kran kun anslag.  
                     
  Bestilling: T  950 63 105,  mail post@byggevarer.net  
  Alltid billig                
   BYGGEVARER.NET  
Er dette
                 
Navn/adr  
Tlf/mail