I-bjelke tilbud
Pris eks mva pr 01.04.2016
Levering 1 uke hele Norge.  Frakt ca kr 2000+krantillegg  
Rabatt 0 %  
Vi kalkuler ditt prosjekt     Priser eks mva
    Smalflens SJ45   NOB   TILBUD
Antall enhet ibjelke.jpeg
dimensjon
     pr m  totalt
0 m 200mm   68,40   68,40 0
0 m 250mm   82,95   82,95 0
0 m 300mm   86,20   86,20 0
0 m 350mm   90,50   90,50 0
      ibjelke.jpeg
 
    Bredflens SJ60       TILBUD
Antall enhet dimensjon      pr m  totalt
0 m 250mm lm 97,45   97,45 0
0 m 300mm lm 100,20   100,20 0
0 m 350mm lm 105,00   105,00 0
0 m 400mm lm 110,00   110,00 0
      ibjelke.jpeg
 
    Bredflens SJ90       Tilbud
Antall enhet dimensjon     pr m  totalt
0 m 300mm lm 136,55   136,55 0
0 m 350mm lm 143,10   143,10 0
0 m 400mm lm 148,00   148,00 0
             
    TOTALT eks mva         0
    Totalt ink mva         0
Lagerførte lengder 550,750, 900, 1300cm
Kappes etter mål. Ingen kapptillegg.
Levering 1 uke hele Norge.  Frakt ca kr 2000+krantillegg  
Et tilbud fra 
BYGGEVARER.NET
post@byggevarer.net, tlf 950 63 105
Navn  
Adr  
Tlf  
Mail