www.byggevarer.net HÅNDVERKERE                         oppdatert  26.04.13 Treffteller    side 10

  Annonseplass Kr 500 +mva pr år.
  A-etat formidling Oslo 23 214309  kl 7.30-9.00
Arkitekt/teknisk tegning   
Grethe C Arnegård 95811843/32082173
Guy Marchand tlf 2255574
Konstruksjonstegninger:  
Oliver a/s tlf 22173544 fax 22173547
Dr Olav Olsen tlf 67828000
Lotsberg entreprenør Byggemelding mm tlf 22 280181 911 86 669
www.eiendomsutvikling.no Ansvarsrett, søknader mm t 67580995
Teknisk tegning Teknisk Tegnekontor Ål t 958 11 843
Byggesaker 41603000
Bygg teknisk siving Stener Sørensen tlf 32264470
Byggetegninger 902 74 000
SNEKKER  
Åge Litland       tlf 90511726 62811953   fax 62815981  
Tømrer/snekker Ståle Kalager tlf 67904262 90798724 parkett 90/ink
Byggsenteret, Nordstrand, Tlf 950 63 105 /22288899. Dør, vindu, parkett,  tilbygg, rehab, garasje ++
   
Maler  
Arild t 9241 0509
Rmal t 470 22 308
Rmal2 t 41522213
Parkettlegging/sliping  
Odalen 91822932  legger for jonnys  kr 70/ +
Conrad 26.4.13 40991120
Nettum  48179400 sluttet    Roy sliping 97975097
Artan (Rmal) 470 22 308
Marius Josef (legger for Bo Andren) 48322765

 
  61314646/91539875
Simon   tlf 99572831
Murer  
Betongsaging         tlf 90077247   385,-/m
Gulvstøp Kvikstadhagen tlf 909 92 915
Gulvavretting
Hagestein  
SL-Stenlegging A/S Alt i belegningsten, brostein, skifer, kantstein
tlf 69276340 950 32 882
mailto:info@stenlegging.no
Graver  
Einar Bøhler tlf 90052050
Traktorgraver tlf 952 73 286Fastpris/time 69884892 90192792 kr 450+
Erik Lunder, Graving, sprengning,  transport, gulvstøp, forstøtningsmurer, garasje ++.
Fastpris/time, tlf 91753012 61321474 e-lunder@online.no 2730 Lunner
Strømstad  tlf 90831981
Elektriker  
Per tlf 99213805 småjobber
Holmen elektro tlf 99 10 1111 fax 2338 2384 mailto:holmenelektro@vikenfiber.no
Rørlegger  
   
Vvs servicepartner a/s 40019618(per) mailto:post@vvsp.no
Petter 92026813
Sugebil/Høytrykkspyling  

Isotek miljø a/s
Suging av flis, sand, stubbloftsleire
www.isoteks-miljo.no      tlf 61173250
Aquapower tlf 22300037
Oslo Høytrykkspyling t 92055565 (1650+)
.Diverse
Asfaltlappern tlf 9522 3636
 
 
 


Skjema for befaring/bestilling håndverker