www.byggevarer.net        Byggeguide/monteringsanvisning  dato 21.12.2016       Treffteller    Side

 

Utgraving og såle

 Sjekkliste såle/grunn

 Radonsperre montering

 Ringmur montering

 Thermomur montering

 Leca byggebok

 Taksteinplater montering

 TEK10 isolasjonskrav

 Bjelkelagstabell

 Lekting tak
Sløyfer 11x48 eller 23x48mm, forbruk Ant m2 tak x2.  Lekter 30x48 eller 36x48: Forbruk ant m2 tak x 4. (kapp inkludert)

 Reisverk
48x148/36x198/48x198: Forbruk ant m vegg x 10, Sviller og kapp medtatt.

Takstoler:
Send skisse så tegner/priser vi,

Limtrebjelker:
gratis dimensjonering v/kjøp.

Stålbjelker:
Send oss skisse så beregner vi mot honorar.

Statiske beregninger:
Send tegninger så beregner vi mot honorar.

FDV dokumentasjon:
VI leverer FDVdok på allle materialer.

 

 

 

Byggevarer.Net

Din totalleverandør av varer og tjenester