The fields with the red border are required.

Sjekkliste ved støping av såle, grunnmur eller plate på mark.
 
Har du gravd dypt nok,minst 60cm under ferdig gulv?  
   
Har du gravd grøfter for vann/avløp/strøm/tv?  
   
Har du gravd drensgrøft ut fra gruva?  
   
Har du kultet og komprimert?  
   
Er hjørnene på muren korrekt plassert?  
   
Har du sjekket diagonalen?  
   
Er høyde på grunn iht byggetilatelsen?  
   
Har du lagt ut kobbelweld under såle?(jording)  
   
Armering i såle? Dimensjon/ant  
     
Armering i gulv?  
     
Isolering i gulv?  
     
Armering i mur?    
 
Hvis ja på alle spørsmål, kan du begynne å støpe:  
   
Anbefalt isolering/armering:  
Isolering i grunn 20-25cm isopor.  
 
Armering:  
Gulv/plate: K131 nett.  
 
Såle: 12mm kam 2 eller 4 stk  
Obs: Ingen isolasjon under såle.  
Mur: 10mm kam min  
 
Betong: ferdigbetong fra verk  
 
Kvittering av ansvarshavende/kontrollerende